multi multa

Multi Multa wil organisaties en hun medewerkers ondersteunen
door halt te roepen aan verspilling van menselijke energie en talent.
We staan voor geïntegreerd organisatieadvies en praktische oplossingen.

Wij stimuleren ontwikkeling van gedachten, emoties en handelingen. We begeleiden
teams om resultaatgericht en zinvol te werken in een continu veranderende omgeving.

Maak kennis met de wendbare wereld van Multi Multa.
Relatie- en generatieconflicten, burnout, foute aanwervingen, silo werken,
incompetentie, talent schaarsheid behoren tot het verleden.

Calculator absenteeism demotivation

Download hier het excel bestand.

Wij bieden:

 • Keynotes en motiverende interactieve speeches rond actuele thema's
 • Workshops rond persoonlijke energie, innovatie, samenwerken, leiding geven
 • Projectmanagement en organisatieadvies rond strategie implementatie
 • Management team reflecties rond actuele en toekomstige uitdagingen
 • Cultuur- en betrokkenheidsenquêtes en -diagnoses, team scans
 • Stresspreventie, burn-out & bore-out begeleiding, werkplekherintegratie
 • Toekomstbestendige talent diagnose, functie & werkplekanalyse
 • Executive coaching
 • Vernieuwend advies en free-lance on site HR werk m.b.t. HR processen en thema's
  waaronder selectie & recrutering, onboarding, HR branding, HR communicatie,
  wendbaar werk, leercultuur, prestatiebeoordeling, verloning, adhoc dossiers.

Is je organisatie klaar voor de volgende golf?

wave

Wil je

 • een co-creërende klantenorganisatie uitbouwen?
 • verfrissend leiderschap dat vertrouwen schept?
 • snelheid in je organisatiecultuur injecteren?

Je vernieuwt je strategie en producten, je onderhoudt systemen en past processen aan.
Hoe betrek je medewerkers en klanten tijdig om je investering echt te laten renderen?

Lees meer of neem contact met ons op!
We lichten je onze aanpak graag toe in een vrijblijvend persoonlijk gesprek!
Multi Multa zorgt ervoor dat elke speler in je organisatie de toekomst vertrouwensvol aangaat.


transformatie is van alle tijden ; passie en vakmanschap ook. Onze aanpak raakt de cultuur en het hart van organisaties.

Teams en medewerkers zullen overtuigd zijn ...

... dat co-creërende bedrijven als partners voor hun klanten zijn.
Vooruitstrevende organisaties en hun medewerkers gaan proactief de uitdaging aan om hun verankerde structuren, processen en methodes in vraag te stellen. Ze passen hun werkwijze dynamisch aan, en willen performant en relevant zijn voor hun klanten.

... dat verfrissend leiderschap innoverende samenwerkingsvormen toelaat.
Medewerkers die zich identificeren met de waarden en visie van hun klanten, én door hun leiders geïnspireerd worden, willen met bezieling bijdragen tot een groter geheel. Emotie en brein zijn niet langer gescheiden daar waar mensen zinvol en performant mogen samenwerken.

... dat snelheid injecteren in de organisatie iedereen vooruit helpt!
Durven diversiteit toelaten in de nieuwe netwerk cultuur, leidt tot ongeziene oplossingen en opportuniteiten. Maak plaats voor ongelimiteerde kruisbestuiving, cocreatie en grensverleggend leren.

Is je team klaar voor de volgende golf?

wave

transformatie is van alle tijden - passie en vakmanschap ook. Onze aanpak raakt de cultuur en het hart van organisaties.

Teams en medewerkers zullen overtuigd zijn ...

... dat ze als sterke multidisciplinaire teams de diversiteit van hun teamleden ten volle willen benutten.
Het geheel van ervaringen, talenten en ambities overstijgt individuele capaciteiten. Over generaties en studies heen verrijken collega's elkaars ideeën. Wat mensen raakt en verbindt, drijft gemeenschappelijk resultaat.

... dat oplossingen nood hebben aan ruimte voor gedurfde ideeën en fouten maken.
innovatie
is niet langer een doel op zich of de naam van een afdeling; innovatie wordt een evidente eigenschap in een open cultuur van co-creatie, opbouwend samenwerken.

... dat teamleaders de drijvende kracht zijn om een positief klimaat van verandering te scheppen.
Pas wanneer teamleaders hun teamleden aanmoedigen en ondersteunen om onbekend terrein te verkennen, en ze zelf een voorbeeld stellen door open te staan voor vernieuwing, zullen individuele medewerkers volgen.

"Een leider zet mensen in beweging met
passie, moed, optimisme, en duidelijkheid,
niet met lineaire, steriele of strict mentale intelligentie "

Zijn je medewerkers klaar... ben jij klaar...
voor de volgende golf van verandering?

Wil je gebruik maken van elk talent dat aanwezig is in de organisatie?
Wil je dat je medewerkers

 • zich persoonlijk gemotiveerd en betrokken voelen?
 • met inzicht bijdragen tot de gewenste organisatiecultuur?
 • bruisen van energie in tijden van verandering?

Lees meer of neem contact met ons op!
We lichten je onze aanpak graag toe in een vrijblijvend persoonlijk gesprek! Multi Multa zorgt ervoor dat elke speler in je organisatie de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaat.

wave

transformatie is van alle tijden - passie en vakmanschap ook. Onze aanpak raakt de cultuur en het hart van organisaties.

Teams en medewerkers zullen overtuigd zijn ...

... dat motivatie in ieders waarden en drijfveren schuilt.
Begrijpen waarom we doen wat we doen, helpt om onze gevoelens en gedrag in vraag te stellen, wanneer we voor moeilijke keuzes staan. In een wereld die ons continu op de proef stelt, hebben we nood aan zijn zelfbewustzijn, zingeving, en mensen die hun intern kompas eerlijk durven volgen.

... dat verandering aanvaarden, ons aanpassen aan nieuwe realiteiten, gepaard gaan met weerstand, comfort en gewoontes loslaten.
Ons aanpassingsvermogen, en hoe we de wereld zien, heeft te maken met onze persoonlijke kwaliteiten, talenten, overtuigingen en ervaringen. Milder omgaan met onszelf en onze omgeving, helpt om spanningen positiever aan te pakken, en nieuwe inzichten en evenwichten een kans te geven.

... dat moed tonen en individuele verantwoordelijkheid opnemen, positieve energie genereren.
Een wereld van levenslang leren en complexiteit vraagt dat we afstappen van oude verworvenheden, patronen en vertrouwde gewoontes, en dat we openstaan voor nieuwe mogelijkheden. Optimisme en aanpassingsvermogen zijn geen talenten, maar vaardigheden. Ze zijn ontwikkelbaar en brengen visie tot leven.

"Mensen willen bijdragen tot een groter doel dat hen verbindt en zich geborgen weten.
Zonder verbondenheid, geborgenheid, of betrokkenheid, vertrekken ze!"