multi multa

De topics die ons bezig houden

  • collectieve intelligentie en cohesie als bron voor innoverend probleemoplossend samenwerken
  • betrokkenheid, zinvol werk, en verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijk resultaat
  • veerkracht, werk-privé balans, Diversiteit & Inclusie door de bril van verschillende generaties

Inspiratie & wat de toekomst in petto heeft

Het toenemend belang van sociale vaardigheden in een tijdperk van innovatiereturn to the website

MULTI MULTA is geboeid door wat wetenschap, technologie, engineering en wiskunde
voor onze maatschappij, onze organisaties en onze sociale intelligentie kunnen betekenen.

Is de XXIste eeuw klaar voor co-creërende, dynamische, en divers samengestelde netwerken?
Hiërarchische beslissingsstructuren en hun aanverwante cultuur staan onder vuur!
Vaardigheden zoals aanpassingsvermogen, leervermogen, en samenwerken zullen in een door technologie gedreven samenleving basisvereisten zijn om te overleven.

"MULTI MULTA inspireert zich op het aloude gezegde
"Multi multa; nemo omnia novit", en staat voor MET VELEN WETEN WE MEER, NIEMAND WEET ALLES "